Hoe kan ik een bestelling plaatsen?

U kan een bestelling plaatsen door :
1. Een product in uw backpack plaatsen.
2. Inloggen als bestaande klant of uw gegevens invullen als gast.
3. Al uw gegevens controleren.
4. De algemene voorwaarden aanvaarden.
5. Uw betaalmethode kiezen en betalen.
6. Uw bestelling is geplaatst.
7. U krijgt een bevestiging van uw bestelling via het door u opgegeven mail-adres.
8. Algemene voorwaarden

Wat zijn de verzendkosten?

Wij bezorgen uw bestelling GRATIS bij u thuis in Nederland. Voor Belgie en Duitsland rekenen wij 4,95€ verzendkosten.
 
Wat is de levertijd?

Wanneer u voor 23:59 besteld wordt uw bestelling ten laatste de volgende dag verzonden met de nederlandse Post (uitgezonderd op zon- en feestdagen). Indien uw bestelling klein genoeg is en door de brievenbus past wordt dit met de brievenpost bezorgd. Elke bestelling gebeurt door de pakketdienst van de Post, waarbij u van ons via mail een track & trace code ontvangt. Indien u niet thuis bent laat de Post een bericht na.
 
Welke zijn de betaalmogelijkheden?

Bij Outdoor Monkey kunt u betalen middels:
- iDEAL
- CreditCard
- Bankoverschrijving
- Sofort Banking
- GiroPay
- BanContact/Mistercash
- Betaal na ontvangst
 
Zijn alle prijzen inclusief BTW?

Ja alle prijzen vermeld in de shop zijn inclusief BTW.
 
Wat zijn de betaalgegevens?

IBAN NL05 INGB 0006 4102 72 ten name van Sky & Sand B.V. te Waarde.
 
Hoe kan ik ruilen & retourneren?

Wij controleren bij de verzending van de bestelling altijd de staat van het product. Toch kan er onderweg iets mis gaan. Om geen misverstanden te krijgen hadden wij u graag enkele tips meegegeven omtrent de behandeling van de door u ontvangen producten.

Download hier het retourformulier.

Uiteraard kunt u bestelde items binnen 14 dagen retour sturen, zelfs zonder opgaaf van redenen met bijgevoegd retourformulier. U kan het retourformulier direct in de retourdoos doen maar u kan het retourformulier ook mailen of terugsturen. Daarna heeft u nog 14 dagen bedenktijd. Deze kosten retour zijn voor u. 

Bekijk hier de uitgebreide informatie over het herroepingsrecht : https://www.outdoormonkey.nl/content/7-ruilen-en-retourneren.

Waar moet het aan voldoen?

De items die u retour stuurt moeten, indien redelijkerwijs mogelijk, vlekkeloze en ongeschonden staat zijn, voorzien van de originele verpakking, kaartjes en/of etiketten. Alleen dan kan het betaalde bedrag teruggestort worden op de manier waarmee u betaald heeft. Ondergoed, zwemkleding en base layers die uit de verzegelde verpakking zijn gehaald kunnen om hygiënische redenen niet terug genomen worden.

Hoe lang duurt het?

Zodra de retourzending bij ons is ontvangen en verwerkt, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk op uw rekening teruggestort, uiterlijk 14 dagen na ontbinding.

Indien u met een creditcard betaald heeft wordt het bedrag gestorneerd op uw creditcard. Dit houdt in dat het bedrag in mindering wordt gebracht op uw volgende maandafschrift.

Kan ik ook afgeprijsde producten retouren?

Ook items uit de sale kunt u retourneren, mits dit binnen 14 dagen is.

Heb ik garantie op de producten?

Ja op alle producten is de wettelijke garantie van toepassing, dit wil zeggen dat een product datgene moet doen of is wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Op veel van onze producten komt er nog eens een fabrieksgaratie bij, indien dit het geval is staat dit duidelijk vermeld bij het product.

Wat kan ik doen bij eventuele klachten en geschillen?

Klachtenregeling 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd. 

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

"Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl)."

Hoe en waarom steunen wij Stichting AAP?

Stichting AAP is al ruim 40 jaar een opvangcentrum voor apen en andere uitheemse zoogdieren zoals wasberen, prairiehonden en neusberen. Jaarlijks vinden honderden afgedankte, verwaarloosde of mishandelde dieren uit heel Europa er een veilig onderkomen. Bij Stichting AAP krijgen ze de liefdevolle en professionele verzorging die ze nodig hebben om te herstellen, waarna ze worden herplaatst in een gerenommeerde dierentuin of reservaat.

Wij steunen Stichting AAP omdat wij in eerste instantie iets willen steunen dat met dieren te maken heeft. En omdat deze stichting dicht aanleunt tegen het thema van de shop hebben wij gekozen voor deze stichting. Had de shop Outdoor Cat geheten dan hadden wij iets gedaan voor katten. Wij houden namelijk van alle dieren en dat kan jammer genoeg niet van iedereen gezegd worden.

Wij steunen Stichting AAP met een adoptie van Violetta door middel van een vast maandelijks bedrag. Daarenboven schenken wij ook elke maand een bedrag dat bepaald wordt door het aantal bestellingen (m.u.v. dons). Met dank aan de klant!

Ik heb een andere vraag?

Neem contact op met de klantenservice door te mailen naar : info@outdoormonkey.nl. Je kan ook bellen of Whatsappen naar +32 6 48771440
 

Download hier onze algemene voorwaarden.